DooDus - plastov? okn? a dvere
 
?
PLASTOV? OKN? A DVERE

????Na?e plastov? okn? s? vyr?ban? z osved?en?ch profilov?ch syst?mov. Pon?kame 3, 4 a 5 komorov? profilov? syst?my ??rky 60, 70 a 73 mm. Od renomovan?ch nemeck?ch v?robcov, ako: SCHUCO, REHAU, VEKA + kovanie ROTO. Sme pripraven? splni? v?etky Va?e predstavy. Pre ka?d? Va?u po?iadavku m?me rie?enie.

Polyfun?n? objekt NOE - MERINA Tren??n
    Kliknite pre zobrazenie Kliknite pre zobrazenie Kliknite pre zobrazenie Kliknite pre zobrazenie Kliknite pre zobrazenie

Polyfun?n? objekt NOE - MERINA Tren??n

DOPLNKY

PR?CE

  • demont? star?ch okien
  • mont? nov?ch okien
  • mur?rske pr?ce
  • odvoz a likvid?cia
  • stavebn? dozor
 
VCHODOV? DVERE
Essex
Cheshire
Berkshire
100 x 210 cm
14 900 Sk + DPH
100 x 210 cm
15 790 Sk + DPH
100 x 210 cm
16 660 Sk + DPH

?al?ie dverov? v?plne n?jdete na www.knplast.sk

 

? 2012 - Doodus s.r.o - All Rights Reserved.